banner

CC-NB

Corps Consulaire Noord-Brabant bundelt de krachten van de (honorair) consuls die actief zijn in Noord-Brabant.

In Noord-Brabant heeft internationalisering een hoge prioriteit. Consuls zijn gesprekspartners en facilitators in dat veld. CC-NB draagt dat uit en coördineert.

Consuls

Consuls en honorair consuls zijn officiële vertegenwoordigers van een vreemde mogendheid, met een eigen diplomatieke status. Zij wonen en werken hier. Het zijn vaak ook Nederlanders. Zij hebben hier hun eigen zakelijke en persoonlijke netwerken. En ook binnen het land dat zij vertegenwoordigen.
Meer informatie over Consuls in Nederland

Consulaire Missie

• Economie:
– het bevorderen van de internationale ontwikkeling van het bedrijfsleven/de bedrijven van de sending state
– bevorderen en uitdragen van de aantrekkelijkheid van de sending state voor bedrijven, het zakenleven en voor investeringen

• Onderwijs en wetenschap, cultuur en sport:
– bevorderen en uitdragen van de cultuur van de sending state
– bevorderen van samenwerking op terreinen van wetenschap, cultuur, techniek en universitair

• Mensen:
– Behartiging van de belangen van onderdanen van de sending state die aanwezig zijn in Nederland (Noord-Brabant)

Vereniging Corps Consulaire Noord-Brabant

Bestuur
F.W.H. (Ferry) Weelen (Frankrijk), voorzitter

C.M. (Camil) Smeulders (Oostenrijk), vice-voorzitter en penningmeester

E.J.O. (Emile) Bruschinski (Letland), bestuurslid

Statuten
KvK nummer 63156946 – Lees hier de statuten van CC-NB

Bankrekening
F. van Lanschot Bankiers NV rekeningnummer NL85 FVLB 0226370976
t.n.v. Corps Consulaire Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch