De honorair consul van Duitsland

duitsland

Mr. E.J.M. (Ward) Vleugels M.I.M.

Vestigingsadres consulaat:
Avenue Céramique 226
6221 KX Maastricht
Postadres:
Postbus 5049
6202 WD Maastricht
Telefoon: 00 31 6 54306444
00 31 43-7630300
E-mail: maastricht@hk-diplo.de
Website: www.niederlande.diplo.de

Actuele gegevens over Duitsland

De (honorair) consul is een nabije en laagdrempelige ingang voor het verkrijgen van informatie. U bent van harte uitgenodigd hem daarvoor rechtstreeks te benaderen. Intussen beveelt hij u onderstaande bronnen aan voor een eerste oriëntatie.

Algemeen

Voor een snel overzicht van belangrijke gegevens over Duitsland kunt u de volgende websites raadplegen: http://www.niederlande.diplo.de/Vertretung/niederlande/nl/Startseite.html https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutschland-europa/deutschland-in-zahlen-und-fakten

ward-vleugels

Summier profiel

Van 1984-2000 directeur van Ruijters Vastgoed, van1996-2014 Founder en CEO van Q park, van 2011-heden medeaandeelhouder 3W real estate.
Bekleedt daarnaast diverse neven- en bestuursfuncties waaronder:
lid raad van toezicht J. van Eyck Academie;
voorzitter raad van advies Martens / Schaap en Citroen;
lid raad van advies Maastricht Centrum Management.

Thans eveneens honorair consul van Duitsland en in verband daarmee lid van het Corps Consulaire Nederland (www.ccnederland.eu) en van het Corps Consulaire Noord-Brabant (www.cc-nb.nl).

Daarnaast lid en/of bestuurslid van diverse commissies in de vastgoedsector en van non-profit organisaties. Het consulaat is gehuisvest bij 3W real estate te Maastricht.

Kerngegevens van Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland bestaat uit zestien deelstaten (Ländern), te weten: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein en Thüringen. Deze hebben eigen grondwetten, parlementen en regeringen met veel lokale bevoegdheden. Daarnaast hebben ze ook invloed op de federale bestuurslaag, de Bondsraad, die de deelstaatregeringen vertegenwoordigt en mee beslist over veel federale wetten.

Met een oppervlakte van 357.022 km² staat Duitsland op plaats zeven in de top tien van grootste landen van Europa. Met een inwonertal van 80,8 miljoen inwoners is Duitsland het drukst bevolkte land van ons continent.

De uitgestrektheid van Duitsland levert een grote diversiteit aan prachtige landschappen. Van de Noordzee en de Baltische Zee strekt het vlakke Noord-Duitse landschap zich uit, via de lagere bergketens met hun grote bossen in Midden-Duitsland, tot de hoge regionen van de Alpen in Zuid-Duitsland. https://www.deutschland.de/de/topic/politik/deutschland-europa/deutschland-in-zahlen-und-fakten

Kaart van bestuurlijk Duitsland

kaart-duitsland

Economie

Van de 80,8 miljoen inwoners die Duitsland telt, neemt de hoofdstad Berlijn er 3,4 miljoen voor haar rekening. Duitsland vormt al jaren een stabiele factor binnen de Europese economie. Samen met Frankrijk is het één van de drijvende krachten achter de Europese Unie.

Voor uitgebreide informatie over de Duitse economie, raadpleeg: http://www.niederlande.diplo.de/Vertretung/niederlande/nl/06__Wi/__Economie.html of https://www.deutschland.de/de/topic/wirtschaft

Raadpleeg daarnaast ook:
Duits-Nederlandse Handelskamer in Den Haag: http://www.dnhk.org/nl/ “De voornaamste taak van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is het bevorderen en ondersteunen van de Nederlands-Duitse zakelijke betrekkingen. Precies dat doen wij nu sinds 110 jaar. Of het nu gaat om marktanalyses, adresonderzoek, juridisch advies of personeelsbemiddeling – als adviesonderneming biedt de DNHK een veelomvattende service voor ondernemingen, die in het respectievelijke buurland actief willen worden of daar zakelijke contacten zoeken. De vele evenementen en publicaties van de Handelskamer vormen daarnaast een graag benut communicatieforum voor alle geïnteresseerde ondernemingen.”

Cultuur en onderwijs

Veel informatie over cultuur en onderwijs in Duitsland vindt u op http://www.niederlande.diplo.de/Vertretung/niederlande/nl/07__Ku/__Cultuur_20en_20onderwijs.html
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur
https://www.deutschland.de/de/topic/wis