De honorair consul van Litouwen

litouwen

Ir. H.K.A. (Herman) de Lange

Vestigingsadres consulaat:
Parklaan 87
5613BC Eindhoven
Telefoon: +31 40 243 4856
E-mail: hdl@iae.nl
Website: klik hier

Actuele gegevens over Litouwen

De honorair consul kan U helpen met het verkrijgen van inlichtingen over Litouwen, ook bij het verlenen van hulp of adviezen aan Litouwers in Nederland of op een of andere wijze geinteresseerd in Nederland (studie!) staat de consul voor U klaar.

herman-de-lange

Summier profiel

Studie: T.U. Delft, werktuigkunde.
Officier Koninklijke Marine, diverse functies Philips in Nederland, Oostenrijk, Italie, Duitsland. Laatste functie lid Raad van Bestuur BTS Broadcast Television Systems.(Duitsland).
Sinds 1994 Honorair Consul van Litouwen.
Ontving 24.2.2003 uit handen van President Adamkus het Ridderkruis van de orde “Už Nuopelnus Lietuvai”
Ontving 11.2.2011 van de minister van buitenlandse zaken de “Litouwse Diplomatieke Ster” voor de bevordering van de samenwerking tussen Litouwen en Nederland.
Bezocht sinds 1986 vele malen Litouwen.
Onder meer in Litouwen tijdens de crisis van januari 1991 (hulpverleningen)
Adviseert Litouwse overheid (centraal en decentraal) inzake wetten en verordeningen.
Mede-oprichter van “Holland House” in Vilnius.
Introduceerde Nederlandse bedrijven, agrariërs, culturele en politieke organisaties in Litouwen.
Vele lezingen en meerdere publicaties over Litouwen in Nederland.

Kerngegevens van Litouwen

Litouwen ligt in Noord-Europa, aan de Oostzee. Het is het zuidelijkste en tevens het grootste van de drie Baltische staten. 65.000km2 (1,5 maal Nederland), 2,9 millioen inwoners.5,5% ethnische Russen, 6,5% ethnische Polen. 80% van de bevolking is katholiek. De officiele taal is Litouws, wat geen verwantschap heeft met Russisch of Pools, slechts met Sanskrit.

Litouwen is een parlementaire democratie. Het een-kamer parlement telt 141 leden, waarvan 70 proportioneel en 71 per district met een absolute meerderheid gekozen worden. Lid van de EU, Eurozone, Schengen, NAVO en vele andere internationale organisaties.

Het opleidingsniveau is hoog. Hoogste ICT literacy in de EU, mede dank zij de ICT opleidingen op de middelbare scholen. Hoogste internet snelheid in Europa en hoogste WiFi snelheid ter wereld. Uitstekende infrastructuur, echter zijn de treinverbindingen door de lage bevolkingsdichtheid minder frequent dan in Nederland. Export van meubelen, chemische producten, producten voor de auto-industrie, wetenschappelijke lasers, software, transport. De nationale sport is baseball. Culturele activiteiten op internationaal niveau (opera, jazz)

Voor details, zie deze link. Voor banden tussen Nederland en Litouwen, zie onder meer de website van de Litouwse ambassade in den Haag.

Economie:

In 2011 was de economie van Litouwen 31 miljard euro groot. Het bruto binnenlands product (BBP) is ten opzichte van het jaar 2000 ruimschoots verdubbeld.[8] Het BBP per hoofd van de bevolking was 62% van het Europese gemiddelde, maar in 2000 lag dit nog maar op iets meer dan 40%.

In juli 2014 stelde EU-commissaris Olli Rehn aan de ministers van financiën van de EU voor Litouwen toe te staan de lita in te ruilen voor de euro. Dit is op 1 januari 2015 gebeurd. Litouwen voldeed namelijk aan alle toetredingscriteria; de inflatie is laag en het begrotingstekort is 2,1% van het bruto binnenlands product en de overheidsschuld 39%. Beide liggen ruim beneden de Maastrichtcriteria van respectievelijk 3% en 60%.

Het Litouwse wegennet is nog in opbouw. De belangrijkste verbindingen zijn de autosnelwegen (Vilnius – Kaunas – Klaipeda (dt. Memel) en Vilnius – Panevėžys. In Klaipeda bevindt zich een van de belangrijkste zeehavens met personenvervoer van de gehele Oostzee. De haven is het gehele jaar ijsvrij. Schepen niet langer dan 250 meter en met een maximale diepgang van 13,5 meter kunnen de haven gebruiken. Er zijn spoor- en autowegen voor het vervoer van en naar het achterland. In 2013 werd zo’n 33 miljoen ton lading overgeslagen. Daarnaast is de Nemunas voor scheepvaartverkeer geschikt. Het toerisme is in Litouwen langzaam in opkomst.

Geschiedenis.

Litouwen is een van de oudste landen in Europa. In 1253 werd Mindaugas gekroond als koning van Litouwen. Door vele gevechten en samenwerking kreeg Litouwen een grote uitbreiding, van de Oostzee tot de Zwarte Zee. In 1410 werden de Duitse kruisridders in de slag van Grunwald vernietigend verslagen. Koning Vytautas slaagde in een samenwerking met Polen, en bezette zelfs tijdelijk Moskou. Van 1569–1795 was er een Litouws-Pools “Commonwealth.” Litouwen werd pas in de vijftiende eeuw gekerstend, was tolerant wat godsdienst betreft, met als gevolg dat Vilnius een joods centrum werd (40% joden in 1940). In 1795 werd Litouwen deel van czarist Rusland. Meerdere opstanden tegen het Russische bewind volgden (1830, 1863). Litouwen werd in 1918 opnieuw onafhankelijk. Echter was tot 1940 1/3 van Litouwen, inclusief de hoofdstad, door Polen bezet. In Mei 1940 werd Litouwen door de Sovjet-Unie bezet, ingelijfd, en begonnen de deportaties naar Siberie. (o.m. iedereen die gestudeerd had of een functie bekleedde). Van 1941 tot 1944 was Litouwen door Duitsland bezet. In 1944 kwamen de Russen terug, werd het land totaal omgestructureerd en ongeveer 120.000 Litouwers naar Siberie gestuurd, waarvan velen omkwamen. In 1990 verklaarde Litouwen zichzelf (weer) onafhankelijk. Maatregelen van Sovjet.zijde volgden, maar door het ontbinden van de Sovjet-Unie werd Litouwen in 1991 echt onafhankelijk. Sindsdien heeft het land zich ontwikkeld tot een “normale” democratie. Cultureel hoort het, mede dank zij de ligging aan de Oostzee (Hanse!), meer bij Scandinavie dan bij Oost-Europa.