De honorair consul van Spanje (locatie Eindhoven)

Contactgegevens consulaat:

Adres: Holland Expat Center South –  Stadhuisplein 10 –  5611 EM Eindhoven (alleen op afspraak)

Telefoon: +31(0) 629060686

E-mail: ch.brabante@maec.es

Consulados (exteriores.gob.es)

Consular services (exteriores.gob.es)

Algemeen:

De (honorair) consul is een nabije ingang voor het verkrijgen van informatie. U bent van harte uitgenodigd hem daarvoor rechtstreeks te benaderen. Intussen beveelt hij u onderstaande bronnen aan voor een eerste oriëntatie.

De honorair Consul van Spanje in Brabant heeft als taak om namens de Consul-Generaal van Spanje in Amsterdam en de Spaanse Ambassade in Den Haag in verbinding te staan met de Spaanse inwoners van Brabant. Als een verbindingsofficier brengt ze vragen en verzoeken van de Spaanse Brabantse inwoners in beeld en koppelt terug met betreffende instanties.

Doel is om de komende jaren (opnieuw) een Spaanse community te bouwen zoals in de jaren 70 door het bedrijfsleven in Brabant is samenwerking met de Spaanse overheid is gedaan.

Deze community zal elkaar regelmatig treffen bij bijzondere gelegenheden en elkaar kunnen helpen in bepaalde omstandigheden.

Spanje  is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen ter wereld. In die zin moet worden opgemerkt dat ons land het tweede land ter wereld is met de meeste werelderfgoedsteden, het derde land wat betreft het aantal natuurgebieden dat is uitgeroepen tot biosfeerreservaat of het land met de meeste blauwe stranden van het hele noordelijk halfrond. Spanje heeft ook een uitstekend academisch aanbod, via een breed netwerk van universiteiten en enkele van de meest prestigieuze business schools ter wereld. Daarnaast is ons land de grootste ontvanger van uitwisselingsstudenten binnen het Erasmusprogramma. Als we er ook rekening mee houden dat Spaans de op een na meest gesproken taal ter wereld is, is Spanje een belangrijke bestemming op het gebied van onderwijsaanbod.

 

Via deze link: Ministerio del Interior | Oficinas para Trámites de Extranjería kunt u de vereisten en de benodigde documentatie raadplegen om Spanje te bezoeken en alle informatie over de voorwaarden voor toegang, verblijf, tijdelijk verblijf, overtredingen en andere rechten of plichten van degenen die als buitenlanders worden beschouwd.

Verblijven in Spanje

Buitenlandse burgers die in Spanje willen verblijven, moeten hiervoor toestemming hebben gekregen. Zodra deze toestemming is verkregen, moet het bijbehorende visum worden verkregen om toegang tot Spanje mogelijk te maken. Verblijf in Spanje kan tijdelijk of permanent zijn. Tijdelijk verblijf is de situatie die u toestaat om langer dan 90 dagen en minder dan vijf jaar in Spanje te blijven. Vergunningen met een looptijd van minder dan vijf jaar kunnen op verzoek van de belanghebbende periodiek worden verlengd, rekening houdend met de omstandigheden die hebben geleid tot de toekenning ervan. De initiële machtiging tot voorlopig verblijf zonder arbeidsvergunning wordt verleend aan vreemdelingen die over voldoende middelen beschikken voor zichzelf en, in voorkomend geval, voor die van hun gezin. Langdurig verblijf is de situatie die u machtigt om voor onbepaalde tijd in Spanje te wonen en te werken, onder dezelfde voorwaarden als Spanjaarden. Buitenlandse burgers die gedurende vijf jaar ononderbroken tijdelijk in Spanje hebben verbleven en die voldoen aan de door de wet gestelde voorwaarden, hebben recht op langdurig verblijf. Voor het verkrijgen van duurzaam verblijf worden de perioden van eerder en ononderbroken verblijf in andere lidstaten als houder van de blauwe kaart van de Europese Unie berekend.

Studeren in Spanje

Buitenlandse burgers die in Spanje willen blijven om te studeren of verder te studeren, onderzoeks- of opleidingsactiviteiten uit te voeren, onbetaalde stages te lopen, deel te nemen aan studentenuitwisselingen of vrijwilligerswerk te doen, moeten het bijbehorende visum verkrijgen, inclusief de eerste toestemming voor verblijf in Spanje . Een van de belangrijkste vereisten voor het verkrijgen van een studievisum is het hebben van een toelatingsbrief van de school of universiteit waar je het onderwijsprogramma kunt volgen. Wanneer de duur van het geautoriseerde verblijf langer is dan zes maanden, moeten buitenlandse staatsburgers die een visum hebben om te studeren of verder te studeren, onderzoeks- of opleidingsactiviteiten uit te voeren, onbetaalde stages, studentenuitwisseling of vrijwilligersdiensten aan te vragen, binnen een maand na uw binnenkomst in Spanje , de buitenlandse studentenkaart voor het overeenkomstige ministerie van Buitenlandse Zaken of het politiebureau.

 

Werken in Spanje

Buitenlandse burgers die van plan zijn een lucratieve, arbeids- of professionele activiteit in Spanje uit te voeren, moeten aan de volgende vereisten voldoen: ouder zijn dan zestien jaar (tenzij de werkactiviteit alleen wordt uitgevoerd, in welk geval het vereist is ouder te zijn dan achttien jaar); de overeenkomstige voorafgaande toestemming verkrijgen om in Spanje te wonen en te werken (toestemming die moet worden aangevraagd door de werkgever die de arbeidsovereenkomst aanbiedt); en verkrijg het visum zodra de verblijfs- en werkvergunning is afgegeven. Na hun aankomst in Spanje moeten buitenlandse werknemers zich inschrijven in het overeenkomstige socialezekerheidsstelsel en de identiteitskaart van de buitenlander aanvragen.