CC-NB en VNO-NCW Brabant Zeeland werken samen

Samenwerkingsverband met VNO-NCW Brabant Zeeland

In het kader van de bevordering van de doelstelling van CC-NB om het bestaan en het belang van honorair consuls beter bekend te maken en op die manier ook de individuele leden en de landen die zij vertegenwoordigen een extra platform te bieden, is CC-NB een samenwerkingsverband aangegaan met VNO-NCW Brabant Zeeland. Deze ondernemersvereniging heeft een ledenbestand van 2800 directeuren uit 1800 bedrijven, groot, middelgroot en klein. Uitwisseling van kennis en het delen van inspiratie is een van de kerndoelen. De blik op het buitenland hoort daar bij, en dat is wat consuls doen.

Het bericht hierover op de website van VNO-NCW staat hier.

De gedachte is, dat met voordrachten, workshops of in andere vormen het potentieel van internationaal zaken doen (beter) in beeld komt. Exportmogelijkheden, inkoop van goederen of diensten in het buitenland, samenwerking met buitenlandse bedrijven of instellingen, allemaal zaken waarover consuls het nodige kunnen vertellen. En niet te vergeten: waarvoor zij vaak nuttige contacten kunnen leggen. Laat dit alles nou precies ook het belang zijn van het land dat zij vertegenwoordigen! Zo is voldaan aan het vereiste van een goede samenwerking: wederkerigheid.

Op 9 december 2019 is een samenwerkingsafspraak ondertekend.