De honorair consul van Rusland

rusland

Mr. P.H.L.C. van vloten

Vestigingsadres consulaat:
Achter de Comedie 1
6211 GZ Maastricht
Telefoon: +31 (0)43 3210953
E-mail: info@rhcm.nl
Website: klik hier

Actuele gegevens over Rusland

Qua oppervlakte is Rusland met ruim 17 miljoen vierkante kilometer het grootste land ter wereld. Het land beslaat een groot deel van Azië en kent een kleiner Europees deel. Met 142 miljoen inwoners blijft Rusland qua inwonertal evenwel achter bij China, de VS en India.

Historische ontwikkeling

In de prehistorie was het zuiden van Rusland bewoond door Nomaden. De voorouders van de moderne Russen waren Slavische stammen. In de loop van de tijd breidden ze uit naar het oosten. In de 9e eeuw brak een tijdperk aan dat wel het Kievse Rijk werd genoemd. Dat rijk werd in de 10e en 11e eeuw het meest welvarende gebied van Europa. In die tijd werd ook het orthodoxe Christendom opgenomen in de cultuur. Later werd het Kievse Rijk echter onder de voet gelopen door de Mongolen.

Uiteindelijk lukte het verschillende staten in West-Rusland om in 1308 de Mongolen te verslaan. In 1547 werd de eerste tsaar van Rusland officieel gekroond. Vanaf 1682 kwam Rusland onder de Romanov-dynastie. Deze periode van macht duurde tot begin 20e eeuw en in die tijd lukte het Rusland onder andere om Napoleon te verslaan.

In de 19e eeuw verslechterden de sociaaleconomische omstandigheden aanzienlijk. Dit leidde in 1905, na het verliezen van de oorlog tegen Japan, tot een eerste revolutiepoging. Na de Eerste Wereldoorlog kwam er in 1917 een reeks van nieuwe revoluties die tot de val leidde van de Russische monarchie.

van-vloten

Summier profiel

Directeur van de VVM Group sinds 1972.
Wij ondernemen sinds 1994 in St. Petersburg.
Sinds 11 april 2014 Honorair Consul-Generaal van de Russische Federatie voor de provincies Limburg en Noord-Brabant .
Als honorair consul van de Russische Federatie ben ik verantwoordelijk voor de consulaire informatieve ondersteuning van Russische burgers in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De functies van het Honorair Consulaat zijn:

• De bescherming van hun rechten en belangen en te helpen bij hun interactie met de Nederlandse autoriteiten;
• Juridische ondersteuning aan Russische burgers, en indien nodig het bevorderen van contacten met advocaten en vertalers;
• actie nemen om te zoeken naar Russische burgers die vermist zijn opgegeven in het consulaire district;
• Het bezoeken van Russische burgers in geval van hechtenis en in gevangenissen binnen het consulaire district;
• Bijstand geven aan Russische burgers om hun kiesrecht in de verkiezing van de president van de Russische Federatie en de Doema van de Federale Vergadering van de Russische Federatie uit te oefenen;
• Maatregelen te nemen die de rechten en belangen van de Russische burgers binnen het consulaire district beschermen inzake voogdijschap.

Zaken doen in Rusland

Inwoners van Nederland kunnen bij het Honorair Consulaat terecht voor informatie over zaken doen in Rusland. Voor alle zaken voor van het plegen van consulaire handelingen, zoals bijvoorbeeld visumaanvragen, notariële akten, naturalisaties, paspoortaanvragen, kunt u contact opnemen met de consulaire afdeling van de Russische ambassade in Nederland.

Van Rusland naar Sovjet-Unie

In oktober 1917 ving na een revolutie het communistische tijdperk aan onder leiding van Vladimir Lenin. De officiële naam van het land werd Unie van Socialistische Sovjet-Republieken (USSR), kortweg Sovjet-Unie.

Na de dood van Lenin in 1924 volgde Jozef Stalin hem op en werd de Sovjet-Unie een dictatuur. Onder zijn bewind maakte het land een snelle industrialisatie door die echter met veel mensenlevens werd betaald. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin de Sovjet-Unie zeer zware verliezen leed, lukte het toch om een wereldmacht te worden. De Sovjet-Unie had inmiddels de Baltische staten geannexeerd en kreeg sterke invloed op de omringende (communistische) landen. Tijdens de Koude Oorlog was er sprake van een (kern)bewapeningswedloop met de Verenigde Staten.

Na Stalins dood in 1953 kwam Nikita Chroesjtsjov aan de macht die brak met het Stalinisme. Hij werd in 1964 opgevolgd door Leonid Brezjnev. Na enkele kortstondige leiderschappen trad in 1985 de hervormer Michail Gorbatsjov aan. Hij streefde naar meer openheid, maar probeerde wel de Sovjet-Unie als eenheid in stand te houden.

Van Sovjet-Unie naar Russische federatie

Een poging tot staatsgreep van communisten tegen Gorbatsjov in 1991 mislukte door toedoen van Boris Jeltsin, de eerste democratisch gekozen president van Rusland. Maar kort daarna viel de Sovjet-Unie uiteen. De Baltische staten herkregen hun zelfstandigheid en andere Sovjet-republieken, zoals Wit-Rusland, Oekraïne en Kazachstan, verklaarden zich onafhankelijk.

De periode die daarop volgde was er een van grote sociale onrust. De economie stortte in en corruptie vierde hoogtij. Ook ontstonden er veel gewelddadige maffiabendes. In 2000 kwam Vladimir Poetin aan de macht. Hij werd erg populair door het stabiliseren van de economie en het beperken van de sociale onrust in Rusland.

Cultuur en sport

Rusland heeft een rijke culturele traditie, zowel op het gebied van muziek, literatuur als schilderkunst. Bekende componisten zijn Tsjajkovski, Borodin, Prokoviev, Stravinsky en Sjostakovitsj. Beroemde schrijvers waren Tolstoj, Dostojevski en Tsjechov. Een bekende schilder is Ilja Repin.

Rusland heeft vele successen behaald op sportgebied, zowel in teamsporten (ijshockey, handbal, volleybal en basketbal) als individueel. Van de bekende sporters kunnen worden genoemd de voetbalkeeper Jashin, de turnsters Larissa Latynina en Olga Korbut, de turner Boris Sjachlin, de schakers Karpov en Spasski, de hoogspringster Isibaeva, de tennisspeelster Safina, de voetballer Arsjavin en de wielrenners Berzin, Ekimov en Mentsjov.

Kerngegevens Rusland

Hoofdstad: Moscow
Staatshoofd: President Vladimir Vladimirovich PUTIN (since 7 May 2012)

Bevolking

Aantal inwoners: 142.423.773
% van de bevolking jonger dan 15: 16.68% (mannen: 12.204.992/vrouwen: 11.556.764)
% van de bevolking van 15 t/m 24: 10.15% (mannen: 7.393.188/vrouwen: 7.064.060)
% van de bevolking van 25 t/m 54: 45.54% (mannen: 31.779.688/vrouwen: 33.086.346)
% van de bevolking van 55 t/m 64: 14.01% (mannen: 8.545.371/vrouwen: 11.409.076)
% van de bevolking ouder dan 65: 13.61% (mannen: 5.978.578/vrouwen: 13.405.710)
Gemiddelde levensverwachting: 70.47 jaar
Geletterdheid: 99.7%

Economie

bruto binnenlands product: $3,718 biljoen
bijdrage van landbouw aan bbp: 4.4%
bijdrage van industrie aan bbp: 35.8%
bijdrage van dienstensector aan bbp: 59.7%
werkloosheid: 5.4%

Geografie

oppervlakte:17.098.242 km²